UNDERVISNING FOR BARN OG UNGEI forbindelse med våre prosjekter tilbyr vi undervisning, workshops. i dans på ulike nivåer. Vi gjør det av den hensikt å skape interesse for og en større forståelse av dans, både som fysisk aktivitet, kreativt virkemiddel og kunstuttrykk. Vi arrangerer også workshops på bestilling. Workshopene holdes av en av våre dyktige dansere.


PRIS:

Pris varierer ut i fra logistikk, varihet og størrelse på gruppen.

Har du spørmål ang. pris, ta konakt med oss på post@festinalente.no eller skriv

en melding i skjemaet under fanen "KONTAKT".


GJENNOMFØRING:

For at vi skal kunne gjennomføre en workshop trenger vi plass ( et åpent rom), 

info om deltagerne (alder og erfaring) samt mulighet til å spille av musikk (anlegg).

WORKSHOPS