Festina Lente Produksjoner har sin base i Halden, og består av dansere med lokal forankring i Halden og Viken. Målet er å skape en arena hvor profesjonelle dansekunstnere skal få utøve sitt yrke, og sammen skape prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Prosjektene skal fungere på både tradisjonelle og utradisjonelle scener. Dette med et fokus om å gjøre dans mer tilgjengelig for et bredt spekter av publikummere.

FESTINA LENTE